Book Creator

Інтегрований курс "Природничі науки"

by Галина Руденко

Cover

Loading...
Інтегрований курс “Природничі науки”
Loading...
Loading...
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
Затверджені Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)
 
Експеримент всеукраїнського рівня за темою: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки» передбачає забезпечення проектування, наукове обґрунтування дидактичних засад створення та експериментальної перевірки навчально-методичного забезпечення інтегрованих курсів «Природничі науки», навчально-методичного забезпечення (підручники й посібники для учнів; методичні посібники для вчителів; веб-сайт інформаційно-комунікаційної та дидактичної підтримки курсу). Проведення апробації методик інтегрованого навчання та розробка інструментарію для моніторингу й перевірки якості природничих знань учнів, ефективності методик і засобів навчання, підготовки та перепідготовки вчительських кадрів
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Інтегрований курс 10-11 клас
 Навчальна програма
для закладів загальної середньої освіти
 Авторський колектив: Інна Дьоміна, Віктор Задоянний, Сергій Костик  
Програма інтегрованого курсу «Природничі науки» призначена для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, для яких природничі предмети не є профільними. Програма розрахована на 280 годин (4 години на тиждень), кількість теоретичних та практичних робіт вчитель розподіляє самостійно, виходячи з навчальної необхідності конкретної навчальної групи.
Програма включає такі теми:
·       10 клас: «Наука – ключ до майбутнього» (6 год.), «Частинки» (26 год.), «Хвилі» (30 год.), «Речовини» (32 год.), «Суміші та розчини» (20 год), «Клітина» (26 год.).
·       11 клас: «Енергія та енергетика» (42 год), «Харчування» (30 год.), «Психофізіологічний розвиток людини» (32 год), «Космос» (36 год.).
У навчальній програмі курсу наскрізні змістові лінії реалізуються, в першу чергу, методом проектів та кейсів, а також підкріплюються певною кількістю практичних та лабораторних робіт.
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Інтегрований курс 10-11 клас
Навчальна програма
для закладів загальної середньої освіти
Авторський колектив під керівництвом Засєкіної Т. М.
Навчальна програма з курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти розроблена на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.
Програма призначена для учнів, для яких природничі предмети не є профільними. Вивчення курсу базується на знаннях і компетентностях, набутих учнями в 5-9 класах і спрямоване на подальше формування їхнього світогляду, розширення розуміння широкого спектру наукових ідей астрономії, біології, географії, екології, фізики і хімії у цілісному пізнанні природи.
Програма включає такі теми:
·       10 клас: «Вступ» (8 год.), «Всесвіт» (48 год.), «Земля» (56 год.), «Біорізноманіття» (20 год.)
·       11 клас: «Людина» (60 год), «Технології» (64 год.),
Інтегрований курс разом з іншими предметами робить свій внесок у формування ключових компетентностей
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
Інтегрований курс 10-11 клас
Навчальна програма
для закладів загальної середньої освіти
Авторський колектив: Дмитро Шабанов, Олександр Козленко
Курс призначений для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, які не навчаються за природничим профілем. Курс сприятиме зростанню індивідуального та колективного адаптивного потенціалу учнів у швидкозмінній сучасності та у недостатньо передбачаному майбутньому. 
Програма включає такі теми:
·       10 клас: Вступ (10 год.) Виникнення та розвиток Всесвіту і Землі (З0 год.) Виникнення та розвиток життя на Землі (24 год.) Унікальність людства (30 год.) Варіанти майбутнього... (10 год) Джерела енергії, які застосовує людство (36 год.)
·       11 клас: Речовини, які використовує людина (40 год) Сприйняття, обробка та передача інформації (26 год.) Здоров’я та демографія людини (40 год.) Безпечне середовище (24 год.) Узагальнення (10год.)
При вивченні курсу доцільно використовувати моделі різних типів, наведені в програмі. Зокрема, заплановано низку імітаційних моделей, створених засобами Microsoft Excel або іншими програмними засобами, які учні та вчитель зможуть модифікувати, редагувати або навіть створювати самостійно.
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
10-11 клас
Інтегрований курс
Навчальна програма
для закладів загальної середньої освіти
Авторський колектив
під керівництвом Ільченко В. Р.
Шкільний курс «Природознавство» є інтегрованим курсом для старшої профільної школи, призначений для учнів гуманітарного напрямку. Зміст курсу «Природознавство» охоплює зміст освіти та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Державного стандарту природничо-наукової освіти, її загальноприродничого, астрономічного, біологічного, фізичного, хімічного, фізико-географічного компонентів у старшій школі; реальні об’єкти та процеси довкілля старшокласника. 
Програма включає такі теми:
10 клас
І. Вступ. Основні поняття природознавства та наукові методи пізнання природи; ІІ. Фізико-астрономічний модуль; ІІІ. Хімічний модуль; IV. Біолого-екологічний модуль; V. Географічний модуль; VІ. Узагальнення знань.
11 клас
I. Вступ. Еволюція природничо-наукової картини світу; II. Фізико-астрономічний модуль; ІІІ. Хімічний модуль; IV. Біолого-екологічний модуль; V. Узагальнення знань.
PrevNext