Book Creator

Mano abėcėlė

by Podvorskij Denis

Cover

Loading...
MANO ABĖCĖLĖ
Loading...
Podvorskij Denis
Ąžuolėlis
Ąžuolėlis
Cirkas
Auga girioj ąžuolėlis,
Auga ir žaliuoja.
Auga mūsų brolužėliai,
Augdami dainuoja
Cirke rodė juodą katę,
Cypė pelės ją pamatę.
Cypkit pelės džiaugsmui savo,
Cirkas, cirkas atvažiavo!
Bitės
Čampionas
Bitės skaido tarp lelijų,
Baltrus bičių nesibijo.
Baltrus žino, kad saldaus
Bitės atneša medaus
Čia paukštukas, čia žuvelė.
Čia meškiukas, čia avelė.
Čia Petriukas, čia ir Jonas,
Čia Vincukas čempionas.
Ąžuolėlis
Ąžuolėlis
Cirkas
Auga girioj ąžuolėlis,
Auga ir žaliuoja.
Auga mūsų brolužėliai,
Augdami dainuoja
Cirke rodė juodą katę,
Cypė pelės ją pamatę.
Cypkit pelės džiaugsmui savo,
Cirkas, cirkas atvažiavo!
Bitės
Čampionas
Bitės skaido tarp lelijų,
Baltrus bičių nesibijo.
Baltrus žino, kad saldaus
Bitės atneša medaus
Čia paukštukas, čia žuvelė.
Čia meškiukas, čia avelė.
Čia Petriukas, čia ir Jonas,
Čia Vincukas čempionas.
Ėgle
Čampionas
Čampionas
Eglė
Čia paukštukas, čia žuvelė.
Čia meškiukas, čia avelė.
Čia Petriukas, čia ir Jonas,
Čia Vincukas čempionas.
Eglę matom, eglę žinom,
Eglę patys pasodinom.
Eglė auga ir šakoja,
Eglėj voverės bėgioja.
Drambliai
Ėdžios
Drambliui padaviau saldainį,
Dviem drambliukam po riestainį,
Dviem kiškeliam po kiaušinį,
Džiaugsmas šildė man krūtinę.
Ėdžios naujos palei sieną,
Ėda ten žalmargė šieną.
Ėsk karvute žalią šieną,
Ėsk ir duok mums balto pieno!
Ėgle
Čampionas
Čampionas
Eglė
Čia paukštukas, čia žuvelė.
Čia meškiukas, čia avelė.
Čia Petriukas, čia ir Jonas,
Čia Vincukas čempionas.
Eglę matom, eglę žinom,
Eglę patys pasodinom.
Eglė auga ir šakoja,
Eglėj voverės bėgioja.
Drambliai
Ėdžios
Drambliui padaviau saldainį,
Dviem drambliukam po riestainį,
Dviem kiškeliam po kiaušinį,
Džiaugsmas šildė man krūtinę.
Ėdžios naujos palei sieną,
Ėda ten žalmargė šieną.
Ėsk karvute žalią šieną,
Ėsk ir duok mums balto pieno!
Choras
Futbolistas
Henrikas
Futbolistai muša golą,
Futbolas matyt iš tolo.
Futbolą smagu vaikyti,
Futbolistas aš, brolyti!
Henrikas berniukas sveikas,
Higienos jis prisilaiko.
Henrikas burnelę prausia,
Henriko švarutės ausys.
Gandras
Choras
Gandras rimtas vaikštinėja,
Gandras baloj varlinėja.
Gandro visos varlės bijo,
Gandras kapą jų prarijo.
Choras traukia dainužėlę,
Chorvedys rankas iškėlė.
Choras gieda mums, sesyt!
Choro miela paklausyt.
PrevNext