Book Creator

Пътешествието на читателски STEAM клубове

by Tania Ilieva

Cover

Loading...
Loading...
Пътешествието на
Читателски
STEAM клубове
Партньори в проекта:
ОУ "Райна Княгиня" - гр. Пловдив
СУ "Свети Константин-Кирил Философ" - гр. Пловдив 
СУ "Николай Катранов" - гр. Свищов
ОУ "Васил Левски" - гр. Пловдив
НУ "Св. Софроний Врачански" - гр. Враца
ОУ "Валери Петров" - гр. Плевен
СУ "Никола Вапцаров" - гр. Хаджидимово
ОУ "Христо Смирненски" - град Раковски
Предимства на STEAM подхода
STEAM подходът в обучението изгражда логическа връзка между отделните науки и има за цел учениците да придобият реални умения за живота чрез групови проекти, експерименти, обмяна на идеи и практическо приложение на наученото в клас. Чрез проучване, изследване и игра учениците изграждат уменията си да правят собствени изводи, да анализират и да си обясняват света около себе си.
Обучението е фокусирано върху реални проекти и задачи.
STEAM - интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, в които се включват различни учебни предмети:
S – science (наука)
T – technology (технология)
Е – engineering (инженерство)
А – art (изкуство)      
М – mathematics (математика)
Основното предимство на STEAM е огромното удоволствие, което учениците изпитват чрез въвличането им в реални експерименти и задачи. В процеса те се учат чрез правене, като на практика произвеждат нещо, развиват собственото си въображение и правят иновации.

Обучението развива следните области: комуникационни умения, критично мислене, решаване на казуси, намиране на решения, работа в екип, планиране, толерантност, експериментиране, управление на времето, използване на интернет като средство за предаване на информация и други.
Защо въвеждаме STEАM в учебните часове?
Ученето в различен контекст помага учениците да се научат да бъдат адаптивни.

Ранното представяне на различни професионални направления увеличава интереса към тях.

STEM уменията се развиват чрез забавни и ангажиращи дейности.
Какви са основните характеристики на STEАM
съдържанието?
Интегрира информация от природните науки, инженерните науки, изкуството, технологиите и математиката;
Поставя в центъра конкретен, разбираем въпрос, проблем или тема с практическо или ежедневно измерение и връзка с живота на децата. За разрешаването на този въпрос са необходими знания и умения от различни дисциплини;
Ангажира учениците в решаване на конкретен проблем, като изисква направа на работещ модел, макет или изпълнение на друга практическа задача;
PrevNext