Book Creator

(ur.) S. Miloloža, Blagoslov narodima po njihovoj djeci

by Sanja Miloloža

Pages 4 and 5 of 84

Loading...
Loading...
Autorica ilustracije
Bela Jakić, 4. a
Osnovna škola Jure Kaštelana
Loading...
SADRŽAJ
Loading...
Audiozbornik uz Stepinčevo 2022. i 5. župno hodočašće vjeroučenika OŠ Jure Kaštelana
Loading...
Uvodna duhovnost (umjesto Predgovora)

Duhovnost riječima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duhovnost glazbom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OŠ JURE KAŠTELANA

Marko Jašek,
Moj kardinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marko Jašek i Sanja Miloloža,
Moj dan s Isusom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marko Jašek,
Stepinčevi mališani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marko Jašek i Sanja Miloloža,
Pjesma živom pjesniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VIS HOSANA

Perica Matanović i Sanja Miloloža,
Luka Srca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perica Matanović i Sanja Miloloža,
Cvjetati s Gospodinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tomica Kolar, Sanja Miloloža i HOSANA,
Moga oca stan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rajko Dujmić i Zlatan Štipišić Gibonni,
Hosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duhovnost fotografijom . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duhovnost citatom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loading...


08

12

14


16


17


18


20
Loading...
22


24


26


28


30

32

58