Book Creator

Meraklı Mucitler Gazetesi

by Şerife ŞAŞMAZ ATAMAN

Pages 2 and 3 of 5

Meraklı Mucitler Gazetesi
Curious Inventors Newspaper
Bu Yayın Hakkında
About This Publication
Monday 12st January 2022
Bilim adamlarını ve onlarla ilgili buluşlarıyla etkinlik yapmak için bir araya geliyoruz.
We gather scientists and their related inventions to make events dec
Meraklı Mucitler Projesi Başlıyor!
The Curious Inventors Project is Starting!
Comic Panel 1
PROJEMİZİN HEDEFLERİ/OBJECTIVES OF OUR PROJECT
Projemiz sürecinde çocukların bilimsel süreç becerilerinin kazanılmasını sağlayacağız.Çocukların yaratıcı düşünme becerileri gelişmesine katkıda bulunurken eğlenirken öğrenmelerini sağlayacağız.Çocuklar yaptıgımız etkinliklerle ,neden sonuç ilişkisi kurarak problem çözmeyi öğrenir ve problem çözme becerileri geliştirirler.
1. Sorgulayan bireyler olarak yetişmelerini
2. Bilimi sevmelerini
3. Bilime katkıda bulunabileceklerini fark etmelerini
4. Akademik hayatta başarılı olmalarını
5. Sosyal becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
Projemiz Hakkında
About Our Project
Projemiz süresince öğrencilerimize proje ortaklarımız ile beraber seçtiğimiz bilim adamlarını tanıtacağız.Buluşlarını çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlayacak şekilde etkinliklerle ,deneylerle öğrenmelerine olanak sağlayacağız.

During our project, we will introduce our students to the scientists we have chosen together with our project partners.We will enable children to learn their inventions through activities and experiments in a way that allows them to learn by doing and living.
Loading...
Projemiz & Çalışmalar
Our Project & Activities
Loading...
At malesuada nisl felis sit amet dolor. Semper lorem
Comic Panel 1
Loading...
PROJEMİZİN TANITIM VİDEOSU
PROMOTIONAL VIDEO OF OUR PROJECT
Loading...
Emine AKINCI'NIN hazırladığı Proje Tanıtım Filmi
Project Introduction Film by Emine AKINCI
Loading...
Projemizde öğrenciler bilim adamlarını tanıdıktan sonra, yakından tanımak istedikleri 4 bilim adamını seçmek için ankete katılacaklar ve buluşlarıyla ilgili etkinlikler yapacaklar. Bu etkinlikler sanat, drama, deney, gözlem, analiz gibi çalışmaların yapılacağı, yaparak, yaşayarak öğrenmeleri, çocukların empati kurma becerileri gelişirken merak, araştırma, keşfetme yönleri de gelişmiş olacak.
In our project, students will take part in a survey to select 4 scientists they want to get to know closely after getting to know the scientists and they will do activities related to their inventions. These activities will develop art, drama, experiment, observation, analysis, learning by doing, living, curiosity, research, exploration aspects while developing children's empathy skills.
Comic Panel 1
Loading...
Şerife ŞAŞMAZ ATAMAN'IN hazırladığı Projemizdeki Öğretmenleri Tanıyalım
Let's Get to Know the Teachers in Our Project Prepared by Şerife ŞAŞMAZ ATAMAN
Loading...
PROJEMİZDEKİ ÜLKELER
COUNTRIES IN OUR PROJECT
Loading...
Loading...
Projemizdeki Öğretmenleri Tanımak için linki tıklayın
Click the link to know the teachers in our project
https://www.thinglink.com/scene/1550586755130851329
Loading...
PROJEMİZDEKİ ÜLKELER
COUNTRIES IN OUR PROJECT

Projemiz Türkiye, Slovenya, Romanya olmak üzere 3 ülkeden toplam 14 öğretmenden oluşmaktadır. Öğretmenlerimiz projemizin çalışmalarını öğrenci merkezli olarak yürütmekte .Öğrencilerimize etkinlikler esnasında rehber olmaya çalışmaktalar. Tüm bu destekleri için öğretmenlerimize teşekkür ederiz.
Our project consists of a total of 14 teachers from 3 systems, namely Turkey, Slovenia and Romania. Our students are on excursions on the tour of our teacher project. For all these supports, children are supported.
Loading...
Meraklı Mucitler Atölyesi
Curious Inventors WorkshopLoading...
Loading...
Öğrencilerin yakından tanımak istedikleri Bilim adamları ve buluşlarıyla ilgili etkinlikler
Activities about Scientists and their inventions that students want to get to know better
Loading...
Bilim Adamları ve Buluşlarıylarla İlgili Etkinlikler
Activities Related to Scientists and Their Inventions
Loading...
Loading...
Loading...
Newton ve Buluşuyla ilgili Etkinlik
Activity About Newton and His Invention

Newton'un yerçekimi kuvvetiyle ilgili bir deney yapılacak deney öncesi beyinfırtınası, deney sonrasında analiz yapılacak
An experiment will be made on Newton's gravitational force, a brainstorm before the experiment, an analysis will be made after the experiment
Comic Panel 1
Loading...
Harezmi Ve Buluşuyla İlgili Etkinlikler
Activities Related to Khwarezmi And Its Invention

-Güneşin dünyaya geliş açısının gözlemlenmesi, ölçülmesi ve gözlem sonuçlarının formlara kaydedilmesi-Tebeşir ve doğal materyallerle Öğrenciler arkadaşlarının gölgesi çizerek sanat etkinliği oluşturacak- Observing and measuring the angle of the sun's arrival to the earth and recording the observation results on the forms- With chalk and natural materials, students will create an art activity by drawing the shadow of their friends.
Loading...
ALEXANDER GRAHAM BELL ve Buluşuyla İlgili Etkinlikler
Events Related to ALEXANDER GRAHAM BELL and his Invention

Telefonun icadı ve modelleme yapılacak. Ayrıca bir drama ile empati kurulucak

The invention of the telephone and modeling will be done. Also, empathy will be established with a drama.
Loading...
Loading...
Leonardo da Vinci ve Buluşuyla İlgili Etkinlikler
Events Related to Leonardo da Vinci and her Invention


Alimünyom folyoyla veya kil hamuruyla figür eskizleri yapılacak. 
Figür eskizleriyle pandomim yapılacak
Klasik müzikle fırçaların dansı etkinliği

Figure sketches will be made with aluminum foil or clay dough.
Pantomime will be made with figure sketches
Dance of brushes with classical music
Loading...
Loading...
Meraklı Mucitler Atölyesi
Curious Inventors Workshop
Meraklı Mucitler Atölyesinde Önce Ankete sunulan Bilim adamlarını tanıdık
At the Workshop of Curious Inventors, we got acquainted with the scientists who were previously surveyed
Comic Panel 1
Ganime TOSUN/Vali Mehmet Kılıçlar Anaokulu ESKİŞEHİR TURKEY
Romina KRIŽMAN - SE Vincenzo e Diego de Castro - Slovenia
Hülya TAŞTAN/Mehmet KEÇİK Ortaokulu Kilis TURKEY
Öğrencilerimiz projemizin harflerini tasarlayarak Proje logosunu oluşturdular
Our students designed the letters of our project and created the Project logo.
Halime ÖZDEMİR/TUNA ÜÇER İLKOKULU/ANKARA
Fatma ÖZKENT Layika Akbilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama AnaokuluANKARA/TURK
Öğrenciler projemiz için poster hazırladılar
Students prepared posters for our project
Öğrenciler Bilim adamlarını tanıyor
Students get to know Scientists
Öğrencilerimiz Newton'u Tanıyoruz etkinliğinde çalışırken görüntüler
Images of our students working on the We Know Newton activity
Öğrencilerimiz yakından tanımak istedikleri bilim adamlarını ve buluşlarıyla ilgili etkinlikleri yapmak için ankete katıldılar
Our students participated in the survey to do activities related to the scientists and inventions they wanted to get to know better.
Moldoveanu Andreea-Claudia - Grădinița cu Program Prelungit și Program Normal Crai Nou, Ploiești, Romania
Dumitrescu Ioana Mihaela- Gradinita step bt step cu P.P. si P.N. "Licurici" Ploiesti, Romania
Gözde Abaylı karabulut /Yılmaz Balaban İşitme Engelliler ilkokulu /Ankara
ŞEYMA YAPRAK/ ADALET ANAOKULU/ SİNCAN ANKARA /TURKEY
Öğrencilerimiz Newtonun Yerçekimi kuvveti ile ilgili deney yaparken
Our students are experimenting with Newton's gravitational force.
Öğrencilerimiz Güvenli İnternet Gününü kutluyor
Our students celebrate Safe Internet Day
Öğretmen webinarında bir araya gelerek projemizin yol haritasını çiziyoruz
We come together at the teacher webinar and draw the roadmap of our project
Projemizde fikirlerin paylaşıldığı chatroom etkinliği
Chatroom event where ideas are shared in our project
Projemizdeki Öğrenci Tanıtım Filminden bir örnek
An example from the Student Promotional Film in our project
Hatice DOĞAN Tuna Üçer ilkokulu ANKARA
Meraklı Mucitler Atölyesi
Curious Inventors Workshop
Ortak ürün çalışması Newton'un Renk Çarkı
Collaborative product work Newton's Color Wheel
Ortak ürün çalışması olan Newtonun Renk Çarkı, yapım aşamalarının projedeki öğrenciler tarafından tasarlanarak yapılmıştır. Öğrenciler tarafından Renk Çarkının yapım aşamasının videoları Web 2.0 aracı olan Canva programında birleştirilerek bir bütünlük sağlanmıştır. Çalışmanın sonunda biten renk çarklarıyla projedeki öğrencilerimiz okulda bahçede evde heryerde hem oynadılar hem öğrendiler. Bu çalışmada emeği geçen bütün öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz:)
Newton's Color Wheel, which is a collaborative product work, was designed and made by the students in the project. The videos of the construction phase of the Color Wheel were combined by the students in Canva, a Web 2.0 tool, to ensure integrity. With the color wheels finished at the end of the work, our students in the project both played and learned at school, in the garden, at home, and everywhere. We would like to thank all the students and teachers who contributed to this study :)
Gülnihal ÜSER/ŞEHİT FERHAT KOÇ İLKOKULU
ANKARA/TURKEY
Öğrencilerim Proje okul panolarını hazırladılar
My students prepared the project school boards
CAPTION At malesuada nisl felis sit amet dolor. Duis ultrices semper lorem nisl felis sit. At malesuada nisl felis sit amet dolor nisl felis.
Tanja Viler SE Vincenzo e Diego de Castro Slovenya
Öğrencilerimiz deney yaparken görüntüler
Images of our students doing experiments
Projemizin çalışmaları devam edecek. Görüntüler ve haber geldikçe paylaşacagız. Gazetemizi okumaya devam edin
The work of our project will continue. We will share images and news as they come. Continue reading our newspaper

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext