Book Creator

"Моята детска градина "Звънче"

by Детска градина №29 "Звънче"

Cover

Loading...
Loading...
МОЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА
ХИМН
НА ДЕТСКА ГРАДИНА №29 „ЗВЪНЧЕ“ – ВАРНА 
„МОЯTA ГРАДИНА“ 

Текст: Николинка Стоянова – старши учител в ДГ №29 „Звънче“
Музика: Първолетка Иванова – старши учител по музика в ДГ №29 „Звънче“

Всяка сутрин чувам звън,
който буди ме от сън.
Зная, той ми дава знак,
че денят започва пак.
Зън-зън-зън,
че денят започва пак.

С раничката на гърба,
хванал мама за ръка,
весел в този ранен час
на градина тръгвам аз.
Зън-зън-зън,
на градина тръгвам аз.

Името и е „Звънче“ -
като моето гласче.
Тя за мен е чуден рай.
В нея аз щастлив съм, знай.
Зън-зън-зън,
в нея аз щастлив съм, знай.

Тук с приятели добри
преминават мойте дни.
Пея, смея се, играя,
за вълшебства аз мечтая.
Зън-зън-зън,
за вълшебства аз мечтая.

Усмихни се, с мен ела
в царството на радостта.
В миг в дете се превърни,
детството спомни си ти.
Зън-зън-зън,
детството спомни си ти.
"Звънят звънчетата за Вас, деца и канят Ви - елате в царството на радостта!"
ДГ №29 „Звънче“ e построена и открита за 150 деца разпределени в шест групи, в ж.к. „Възраждане“, през септември 1985 г.

Директор от създаването и е г-жа Димитричка Христова, която я ръководи до 2011 г.

През 2006 г. е разкрит филиал за една група в бл.66 на ж.к. „Възраждане“.
От края на 2011 г. ръководството на градината е поето от г-жа Ирена Ганева.
Педагогическият екип на ДГ №29 „Звънче“ е с висока квалификация, педагогическа компетентност, отговорност и стремеж към непрекъснато усъвършенстване. Приоритети в работата на екипа са използването на иновативни подходи и информационни технологии в педагогическото взаимодействие, екологично образование, здравно образование, безопасно поведение на пътя, гражданско образование, приобщаване към българските национални традиции и ценности.
Детската градина е екоучилище, носител на приза „Зелен флаг“ от 2001 г., който защитава ежегодно. Децата и екипът участваме в международните програми „Учим за гората“, „Да намалим отпадъците“, „Големият лов на растения“. Притежаваме сертификати за защитени проекти по тях и непрекъснато търсим нови форми за работа, насочени към повишаване на екологичната култура на децата.
PrevNext