Book Creator

Književna stvaraonica

by Maja Matijašec

Cover

Loading...
Književna stvaraonica
Loading...
pjesme
priče
igrokazi
Književna stvaraonica izvannastavna je aktivnost nastala u sklopu projekta Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja u koji su se prošle školske godine uključili učitelji i učenici naše škole. Njezin je cilj razvijati kreativno usmeno i pisano izražavanje i stvaranje, maštovitost i ljubav prema materinskome jeziku. Namijenjena je učenicima razredne i predmetne nastave koji su maštoviti i vole se kreativno pisano izražavati te žele biti još bolji u tome i uvidjeti ljepote i mogućnosti koje nam nudi naš jezik. Voditeljice aktivnosti su učiteljica Gordana Kovaček za razrednu te Maja Matijašec za predmetnu nastavu.

Ova knjiga nudi pregled učeničkih pisanih radova (pjesama, priča, igrokaza) koji su dosad nastali na spomenutoj izvannastavnoj aktivnosti.
Uredništvo i lektura: Maja Matijašec
Ilustracije: Iva Osivnik, 6.b
PJESME
*nastale prema motivima iz postojećih pjesama
Moja baka


Dobro srce ima moja baka,
ne može se riješiti visokog tlaka.
Moja baka ima oči boje mora,
kad ju vidim kako hoda,
to je moja noćna mora.

Kosu ima kao da je prste gurnula u struju,
a njezin štap nalik je na guju.
Ima auto BMW, ali je problem
jer ga ne zna voziti
pa na putu često zna ljude ugroziti.

Kroz grad i gužvu prolazi,
no sreća ju prati
pa na vrijeme kući dolazi.

Marta Lukša, 6.a
Zbog jedne Ane

Ana se zaljubila,
pamet je izgubila.
Na papir nešto našarala,
pismom dečka zavarala.
U noć se dotjerala
i malo pretjerala.
Obukla je minicu,
zbog nje je dobio jedinicu.
Čudno se ponašala i
sve oko sebe oponašala.
Srce joj je skakutalo i šaputalo
neka voli onog dečka
tankog kao prečka.

                                Lucija Povijač, 6.a
Moj mili kraj

Šume, tičeki, dol i gaj -
se je to moj mili kraj.
De lepa domača čuje se reč,
moj brat vlovil je grgeč.
Tam de popevka pred hižom se čuje,
to zove se moj kraj.

Al se to me žalosti
dok vidim da ljudi tu več nema,
dok vidim da si odlaze
i niko ne ostaje.
Kak im to se ne nedostaje?

                                        Paola Đopar, 8.a
PrevNext