Book Creator

Национална конференция “Водим бъдещето за ръка”

by РУО Велико Търново

Cover

Loading...
БЛАГОЕВГРАД
Педагогическа практика на тема: „Насекоми“

Представената ситуация има екологична насоченост.
Целта беше децата да затвърдят знанията си за насекомите, да се запознаят с някои от типичните им особености и да изградят представи за значимостта им като част от живата природа.
Освен ОС в ситуацията бяха интегрирани и други направления. Всички те бяха свързани в приказен сюжет, в който главна роля има гъсеничката Кати. Историята започва от излюпването й от яйце. Чрез впускане в пътешествие заедно с нея децата поетапно се срещнаха с други насекоми. Запознаха се с техните външни белези и характерни особености. Сюжетът беше изпълнен с проблемни ситуации, чрез които се интегрират останалите направления. В него са вплетени четири отделни показа на различни дейности- изработване на модел от отпадъчни материали, рисуване с пръсти, декоративно украсяване на съд и засаждане на семена в него и апликиране. Това дава възможност на децата да изберат тази, която им е най- приятна след края на ситуацията. Акцентирах върху функции и полезността на насекомите в природата. Те сами ги изтъкваха като се присмиват на тромавата и безполезна гъсеница, която мечтае един ден да може да лети. В ситуацията включих две тематични подвижни игри. Чрез първата игра децата разбраха какво биха могли да открият в един мравуняк. Чрез втората се впуснаха в неуморно събиране на прашец също като пчелите, а по пътя трябваше да се пазят от всичките им естествени врагове. Чрез сюжета децата успяха да проследят целият жизнен цикъл на пеперудата. След като се запознаха с него им предложих индивидуална работа – подреждане на пъзел с етапите на развитие, който е триизмерен и изработен от различни материали. Чрез индивидуалната работа успях да получа обратна връзка от децата. След като децата вече бяха запознати с „преобразяването“ на пеперудата, насочих вниманието им към ползата от тях, а именно опрашването на растенията.
БЛАГОЕВГРАД
Педагогическа практика на тема: „Насекоми“

Представената ситуация има екологична насоченост.
Целта беше децата да затвърдят знанията си за насекомите, да се запознаят с някои от типичните им особености и да изградят представи за значимостта им като част от живата природа.
Освен ОС в ситуацията бяха интегрирани и други направления. Всички те бяха свързани в приказен сюжет, в който главна роля има гъсеничката Кати. Историята започва от излюпването й от яйце. Чрез впускане в пътешествие заедно с нея децата поетапно се срещнаха с други насекоми. Запознаха се с техните външни белези и характерни особености. Сюжетът беше изпълнен с проблемни ситуации, чрез които се интегрират останалите направления. В него са вплетени четири отделни показа на различни дейности- изработване на модел от отпадъчни материали, рисуване с пръсти, декоративно украсяване на съд и засаждане на семена в него и апликиране. Това дава възможност на децата да изберат тази, която им е най- приятна след края на ситуацията. Акцентирах върху функции и полезността на насекомите в природата. Те сами ги изтъкваха като се присмиват на тромавата и безполезна гъсеница, която мечтае един ден да може да лети. В ситуацията включих две тематични подвижни игри. Чрез първата игра децата разбраха какво биха могли да открият в един мравуняк. Чрез втората се впуснаха в неуморно събиране на прашец също като пчелите, а по пътя трябваше да се пазят от всичките им естествени врагове. Чрез сюжета децата успяха да проследят целият жизнен цикъл на пеперудата. След като се запознаха с него им предложих индивидуална работа – подреждане на пъзел с етапите на развитие, който е триизмерен и изработен от различни материали. Чрез индивидуалната работа успях да получа обратна връзка от децата. След като децата вече бяха запознати с „преобразяването“ на пеперудата, насочих вниманието им към ползата от тях, а именно опрашването на растенията.
БУРГАС
БУРГАС
PrevNext