Book Creator

competenta de a invata sa inveti

by Adriana Condrea

Cover

Loading...
Loading...
Competența " de a învăța să înveți"
Loading...
A elaborat: studenta gr.PP12R, Universitatea de stat "Alecu Russo"din Bălți. Facultatea Științe Reale ale Educației Psihologiei si Arte.
Universitatea de stat "Alecu Russo"din Bălți. Facultatea Științe Reale ale Educației Psihologiei si Arte.
Competența " de a învața să inveți"
Bălți 2021
Cuprins
Argument..........................................................................Pag.3
Definiție.............................................................................Pag.4
Concepția lui Jean-Jacques..............................................Pag.5
Învățarea independentă..................................................Pag.6
Autoformarea...................................................................Pag.8
Activitatea 1- De ce să învăț? Cum să învăț?...............Pag.10
Activitatea 2- Dialog pozitiv cu sine.............................Pag.11
Argument
Motto:
" Nu există o sursă mai bogată în satisfacții decât aceea de a te simți opera propriei tale prtsonalitați și sculptor al propriei tale ființe"
V. Pavelcu
Prin competenţă avem în vedere un ansamblu integrat de capacităţi, cunoştinţe, atitudini exersate adecvat şi spontan în diferite situaţii, mobilizînd, reorganizînd resursele interne şi externe pentru atingerea scopului în contextul experienţei sociale autentice.
3
Definiție
4
Concepția lui Jean-Jacques
Potrivit concepției lui Jean-Jacques Rousseau rolul învățătorului nu este de transmite cunoștințe, ci de a dirija cercetarea proprie a elevului, de a-l face atent la enomenele naturii, de a-l ajuta să conștientizeze existența unor probleme, de a-i stimula curiozitatea si a i-o intreține pentru a putea căuta soluțiile adecvate.
5
PrevNext