Book Creator

competenta de a invata sa inveti

by Adriana Condrea

Pages 2 and 3 of 14

Competența " de a învăța să înveți"
A elaborat: studenta gr.PP12R, Universitatea de stat "Alecu Russo"din Bălți. Facultatea Științe Reale ale Educației Psihologiei si Arte.
Loading...
Universitatea de stat "Alecu Russo"din Bălți. Facultatea Științe Reale ale Educației Psihologiei si Arte.
Loading...
Competența " de a învața să inveți"
Loading...
Bălți 2021
Loading...
Cuprins
Loading...
Argument..........................................................................Pag.3
Definiție.............................................................................Pag.4
Concepția lui Jean-Jacques..............................................Pag.5
Învățarea independentă..................................................Pag.6
Autoformarea...................................................................Pag.8
Activitatea 1- De ce să învăț? Cum să învăț?...............Pag.10
Activitatea 2- Dialog pozitiv cu sine.............................Pag.11
Argument
Motto:
" Nu există o sursă mai bogată în satisfacții decât aceea de a te simți opera propriei tale prtsonalitați și sculptor al propriei tale ființe"
V. Pavelcu
Prin competenţă avem în vedere un ansamblu integrat de capacităţi, cunoştinţe, atitudini exersate adecvat şi spontan în diferite situaţii, mobilizînd, reorganizînd resursele interne şi externe pentru atingerea scopului în contextul experienţei sociale autentice.
3
Definiție
4
Concepția lui Jean-Jacques
Potrivit concepției lui Jean-Jacques Rousseau rolul învățătorului nu este de transmite cunoștințe, ci de a dirija cercetarea proprie a elevului, de a-l face atent la enomenele naturii, de a-l ajuta să conștientizeze existența unor probleme, de a-i stimula curiozitatea si a i-o intreține pentru a putea căuta soluțiile adecvate.
5
Învățarea intependentă și autoreglată se realizează în cadrul orelor auditoriale cît și în afara lor, axându-ne pe anumite forme reglate edicient.
În cadrul orelor auditoriale :

1. Oferire de fădback constructiv (colegilor, sie însuși)
2. Luarea de notițe
3. Relecții personale
4. Investigații si experimente
5. foemulare de întrebări, răspunsuri la întrebari
6. Solționarea studiilor de caz, situatiilor de problemă
7. Comentarii critice
6
În afara orelor auditoriale
1- Stabilirea obiectivelor de învățare,proirctare activitaților și a timpului de invățare.
2- Sudierea notelor de curs, completarea și extinderea lor.
3- Documentarea din surse dierite.
4- Pregătire către evaluări intermediare și finale.
5- Elaborarea studiilor de caz.
6- Elaborarea comunicarilor, prezentrilor, sintezelor, rezumatelor, avizelor, proiectelor.
7
PrevNext