Book Creator

Книжка за Народните будители

by Виктор

Cover

Loading...
Народни будители
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Кирил и Методий - създават и защитават
славянската азбука глаголица

Кирил (ок. 827 г. - 869 г.) и Методий (815 г. - 855 г.) създали нова азбука за славянските езици, наречена глаголица. Кирилицата е по-късна и наименувана така в тяхна чест. Родили се в Солун в семейството на аристократи, вероятно с майка славянка. Рожденото име на Кирил е Константин, а прозвището "философ" си заслужил като преподавател по философия в прочутата тогава Магнаурска школа, която е и завършил. Методий станал монах.
На двамата било поръчано да създадат нова азбука за християнизиране на славяните в Моравия. През 855 г. те създали глаголицата и превели богослужебни книги.
Били изпратени от византийския император в Моравия. Там срещнали съпротивата на немското католическо духовенство. Пътували до Рим, за да защитят азбуката пред папата. Папа Адриан II осветил буквите и преводите на славянски език. В Рим Константин умрял. Малко преди смъртта си приел монашеското име Кирил. Методий се върнал в Моравия и там умрял. Делото им продължили техните ученици. Братята са канонизирани за светци, а папа Йоан Павел II ги обявил за съпокровители на Европа през 1980 г.
Били изпратени от византийския император в Моравия. Там срещнали съпротивата на немското католическо духовенство. Пътували до Рим, за да защитят азбуката пред папата. Папа Адриан II осветил буквите и преводите на славянски език. В Рим Константин умрял. Малко преди смъртта си приел монашеското име Кирил. Методий се върнал в Моравия и там умрял. Делото им продължили техните ученици. Братята са канонизирани за светци, а папа Йоан Павел II ги обявил за съпокровители на Европа през 1980 г.
Паисий Хилендарски

Роден е през 1722 г. и умира през 1773 г. Паисий Хилендарски е автор на може би най-важната книга от времето на българското Възраждане. Може да се твърди, че тъкмо тя поставила началото на Възраждането. "История славянобългарска" дала самочувствие на потиснатите българи, чувство за свое велико минало, родова свързаност и стремеж за възстановяване на българската държава. Рожденото му име било Пенко или Петър. Станал монах ( на 23 години ) в Света гора (Хилендарския манастир). По време на пътувания до други манастири се запознал и изучил средновековни документи. Събирал материали в продължение на две години и през 1762 г. в Зографския манастир ( в Света гора ) завършил своята " История славянобългарска " .
Книгата му била първият опит за съставяне на цялостна история на България на говоримия български език. С нея Паисий искал да повдигне самочувствието на своя народ, който от векове бил забравил миналото си. Паисий обикалял из българските земи да събира църковния данък и разнасял своята история, за да бъди преписвана на ръка. Първи я преписал Софроний Врачански. Запазена е чернова в Зографския манастир.
Книгата му била първият опит за съставяне на цялостна история на България на говоримия български език. С нея Паисий искал да повдигне самочувствието на своя народ, който от векове бил забравил миналото си. Паисий обикалял из българските земи да събира църковния данък и разнасял своята история, за да бъди преписвана на ръка. Първи я преписал Софроний Врачански. Запазена е чернова в Зографския манастир.
Петър Берон

Автор е на първия светски учебник, който заради изобразените на последната страница кит, станал известен като ,,Рибен буквар''. С него положил основните на модерно светско, а не църковно образование. Петър Берон бил лекар, просветен деец, учен-енциклопедист, педагог, философ и естественик, който изразявал прогресивните просветни тенденции на епохата. Роден е в Котел. Учил медицина в Хайделберг и Мюнхен, след което преподавал в Сорбоната ( Парижкия университет ). Там високо го ценели като гениален учен. Имал изключително напредничави за времето си идеи като теорията за вълновия характер на светлината. Получава добра заплата, но средствата си дарява на много български училища.
През 1824 г. публикувал " Буквар с различни поучения " ( "Рибния буквар" ). През 1871 г. той бил убит в свой имот в Румъния, към който имало чужди претенции. За изпълнител на завещанието си оставил родолюбив комитет в Букурещ с председател Евлоги Георгиев. Той след продажбата на имота подарил парите за построяване на българската мъжка гимназия в Одрин.
PrevNext