Book Creator

Szkoła Podstawowa w Stawkach

by KK

Cover

Loading...
Nasza szkoła jest otwarta i twórcza. Uczy kreatywności, logicznego myślenia, samodzielności i wrażliwości. Kultywuje tradycje, uczy patriotyzmu, stawia za wzór wybitne osobistości z naszego regionu. Wszechstronnie rozwija poprzez wycieczki, eksperymenty, udział
w projektach. Organizuje wspaniałe imprezy, rajdy, konkursy, zawody sportowe.
Pracują tu wysokiej klasy specjaliści, ludzie z pasją, którzy lubią to, co robią, wspierają indywidualny wysiłek dziecka, rozwijają zainteresowania.
Patronem naszej szkoły jest Maria Danilewicz Zielińska -
historyk literatury, krytyk literacki, prozaik, bibliograf.
NASZA SZKOŁA JEST OK!
W 2017 r. zdobyliśmy tytuł i certyfikat Szkoły Uczącej Się.
Ocenianie kształtujące, jako jedna z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, obowiązuje we wszystkich szkołach. My zaczęliśmy je z własnej inicjatywy, przed wydaniem rozporządzenia przez MEN.
PrevNext