Book Creator

תרומת העץ לאדם

by ילנה סקובלב

Cover

Loading...
Loading...
תרומת עץ לאדם
Loading...
עומר, איתי, טומר, ליאב, יהלי
Loading...
וילנה
מפרי עץ הזית עושים שמן זית, בשמן אפשר להדליק חנוכייה ואת הפרי לאכול.
מהגזע של עץ הזית אפשר להכין כלים לקישוט.
אפשר לטפס על עצים ולשחק בין ענפים.
אפשר להכין רהיטים, שולחנות, כיסאות, דלתות ועוד.
עצי הפרי נותנים לנו פירות למאכל ושתיה
העץ עוזר לנו גם בשיעורים
העץ נותן לאדם צל
עצי הנוי משמחים אותנו
PrevNext