Book Creator

Skolen på Strandboulevarden

by Rikke Falkenberg

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
A
Loading...
Loading...
W
Loading...
Skolen på Strandboulevarden
30. oktober 2018
Loading...
Se præsentationen på kortlink.dk/vk2s
PROGRAM
særligt tilbud i specialunder-
visningsregi 
Speech Bubble
udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger
Speech Bubble
funktionsnedsættelser
Speech Bubble
specifikke indlærings-vanskeligheder 
Speech Bubble
opmærksomheds- og koncentrations-problemer
Speech Bubble
Behov for et godt og trygt lærings- og udviklingsmiljø
Speech Bubble
vanskeligt ved at rumme de faglige og sociale krav
Speech Bubble
VEJLEDNINGER
Installering Appwriter Cloud

Hentes fra Crome Webstore
PrevNext