Book Creator

Skabelon "Naturkatatrofer"

by Peter Leth og Rikke Falkenberg

Pages 2 and 3 of 13

Loading...
Loading...
Loading...
Kolofon:
Denne bog er lavet af Peter Leth og Rikke Falkenberg
Udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by.
Forside:
Lightning CC0 OpenClipart-Vectors fra Pixabay
Vulkanano CC0 dric fra Pixabay
Jordklode CC0 public Domæne
Tsunami:
Alle billeder udgivet under den åbne licens CCO
Loading...
Loading...
INDHOLD
Loading...
TSUNAMI

VULKANER

JORDSKÆLV

LAVINER

ORKANER

TØRKE

FLODBØLGER

OVERSVØMMELSER

MONSUNER

SKYPUMPER
Loading...
SIDE 4

SIDE 13

SIDE 19

SIDE 23

SIDE 29

SIDE 35

SIDE 39

SIDE 44

SIDE 51

SIDE 56
TSUNAMI
Indhold
Definition

Udbredelse

Model og beskrivelse

1. juledag 2004

Tsunami i Danmark?
Definition
Omkring
86 %
af alle tsunamier opstår pga. undersøiske jordskælv
Ellipse;
79 %
af alle Tsunamier optræder i Stillehavet
Ellipse;
Et jordskælv skal have en styrke på
7
for at frembringe en Tsunami
Ellipse;
på Richterskalaen
Kun
1 %
af jordskælvene mellem
Ellipse;
1860 og 1948 fremkaldte
målbare tsunamier.
Hvad er en tsunami?
Pladetektonik
Jordens ydre er opdelt i stive plader, som bevæger sig i forhold til hinanden. Den yderste skal af jordens indre består af to lag: den ydre lithosfære og den indre asthenosfære.
Det er disse pladers aktivitet, der er årsagen til blandt andet aktive vulkaner, jordskælv og som følge deraf tsunamier.
Udbredelse
En tsunami har en meget lang bølgelængde på ca. 100 km.
Når tsunamien rammer kyster, sænkes hastigheden fra de mange kilometer i timen (eller over 100 km/t) til omkring 50 km/t, og havbølgen rejser sig og bliver til en flodbølge på op til 30 meters højde.
Kystens form over og under vandlinjen har betydning for, hvor langt en tsunamibølge trænger ind i landet.
En tsunami der går i land i en fjord vil kunne blive op til 524 meter høj.
Da tsunamien er en bølge, dannes der normalt en bølgedal foran bølgen, når den kommer ind på lavt vand. Derfor vil vandet ofte trække sig tilbage, kort før tsunamien slår til.
79 % af alle Tsunamier opstår og rammer
i området omkring Stillehavet.
PrevNext