Book Creator

Et Ligfærd

by Rikke Falkenberg

Cover

Loading...
Loading...
Billedanalyse
Loading...
Loading...
En Ligfærd af Jørgen Sonne
Indhold
Guldalderen

Kunstneren

Værket

Formen

Indhold

Budskab

Perspektivering
Guldalderen
Guldalderen er betegnelse på en blomstrings- og storhedstid fra 1800-1850. Perioden kaldes også for romantikken. 

Afslutningen på denne danske guldalder falder sammen med enevældens fald og den første danske grundlov.

Trods betegnelsen guldalder var perioden en tid præget af omfattende fattigdom og massiv undertrykkelse for det store flertal af befolkningen. Kunsten var præget af et ønske om at forskønne virkeligheden. Naturen blev skildret smukt og som noget man skulle være stolt af.

I begyndelsen af 1820’erne kan man tale om en egentlig Københavnsk kunstskole, der gjorde København til et kunstcentrum på lige fod med andre storbyer i Europa. 

To begivenheder nævnes som begyndelsen på guldalderen: Heinrich Steffens' hjemkomst efter sin dannelsesrejse og hans foredrag om turen og Guldhornstyveriet.

Den danske kultur blomstrede inden for forskning, litteratur, billedkunst og musik i perioden. 

Guldalderen sluttede omkring 1850, da flere af kunstnerne døde eller holdt op med at udøve deres kunst. Andre vigtige begivenheder var Treårskrigen, enevældens ophør, vedtagelsen af Grundloven i 1849.
Jørgen V. Sonne
Jørgen V. Sonne, Jørgen Valentin Sonne, 1801-1890, dansk maler. Uddannet af dyremaleren C.D. Gebauer og på Kunstakademiet 1814-28 under J.L. Lund specialiserede Sonne sig som bataljemaler.
Jørgen Sonne studerede 1828-31 videre i München, og under ophold i Italien fra 1831 malede han bl.a. folkelivsbilleder. Efter hjemkomsten i 1840 påvirkedes han af det nationalliberale kunstprogram med fx En landlig scene (1848, Statens Museum for Kunst); hans særprægede kolorit kommer til udtryk i solnedgangs- eller nattebilleder som Sankt Hans nat. De syges søvn på Helenes grav ved Tisvilde (1847, Statens Museum for Kunst).

Kilde: Gyldendal Den Store Danske
En Ligfærd
Kunstner:

Titel:

Datering:

Teknik:

Værktype:

Genre:

Tema: 


Kunsthistorisk retning:
Jørgen V. Sonne (1801-1890)

En ligfærd. Motiv fra det nordlige Sjælland

1859

Olie på lærred

Maleri

Genremaleri

Nationalromantik. Fædrelandskærlighed. Moral. Patriotisme. Krig. Sæder og skikke. Danskhed

Dansk guldalder
PrevNext