Book Creator

СУ "Георги Измирлиев"

by СУ "Г. Измирлиев"

Cover

Loading...
Средно училище
"Георги Измирлиев"
гр. Горна Оряховица
Loading...
Loading...
Loading...
Прием 2020/2021
Профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
английски език
испански език
Профилиращи предмети
*Английски език
*Испански език
*Информационни технологии
*Български език и литература
Профилиращи предмети
*Биология и здравно образование
*Химия и опазване на околната среда
*Информационни технологии
*Български език и литература
Профил ПРИРОДНИ НАУКИ
биология и здравно образование
химия и опазване на околната среда
Профил ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
английски език
испански език
Профилиращи предмети
*Английски език
*Испански език
*Информационни технологии
*Български език и литература
Профилиращи предмети
*Биология и здравно образование
*Химия и опазване на околната среда
*Информационни технологии
*Български език и литература
Профил ПРИРОДНИ НАУКИ
биология и здравно образование
химия и опазване на околната среда
График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2020/2021 година
след завършено основно образование
Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:
Български език и литература - 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика - 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Обявяване на резултатите от националните външни оценявания до 29 юни 2020 г.
Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 3 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
определя се от директора до 10 септември 2020 г. вкл.
PrevNext