Book Creator

Христо Ботев-интересни факти

by ivana krushovska

Cover

Loading...
Христо Ботев-интересни факти
1. Христо Ботев имал 6 братя и 2 сестри. Двама братя и една сестра починали още като малки: това са две момчета на име Генко и сестричката на име Тота. Христо бил най-големият, после идвали сестра му Ана и братята му Петко, Стефан, Кирил и най-малкият Боян. 
2. Малко са сведенията за детството на Ботев и ученическите му години – те са предимно спомени на негови съвременници, които описват Ботев, като умно, разумно дете, невписващо се в спокойния град.
1. Христо Ботев имал 6 братя и 2 сестри. Двама братя и една сестра починали още като малки: това са две момчета на име Генко и сестричката на име Тота. Христо бил най-големият, после идвали сестра му Ана и братята му Петко, Стефан, Кирил и най-малкият Боян. 
2. Малко са сведенията за детството на Ботев и ученическите му години – те са предимно спомени на негови съвременници, които описват Ботев, като умно, разумно дете, невписващо се в спокойния град.
3. Христо Ботев бил привлекателен мъж. Висок, с черни очи, буйна тъмна коса и властно излъчване.
4. Христо Ботев е и сред блестящите преводачи на Българското Възраждане. Превежда чужди съчинения, засягащи произхода на славяните и прабългарите. Превежда учебници по математика за начално училище и множество класически руски драми.
3. Христо Ботев бил привлекателен мъж. Висок, с черни очи, буйна тъмна коса и властно излъчване.
4. Христо Ботев е и сред блестящите преводачи на Българското Възраждане. Превежда чужди съчинения, засягащи произхода на славяните и прабългарите. Превежда учебници по математика за начално училище и множество класически руски драми.
5. Есента на 1868 г. Съдбата сякаш на шега събира великаните на революционната мисъл – Васил Левски и Христо Ботев. Двамата живеят при изключително тежки условия в изоставена мелница край Букурещ и безспорно оказват влияние един на друг. Ботев е силно впечатлен от личността на Апостола.
6. Вечерта на 20 май (1 юни нов стил) след като сражението край местността Вола е затихнало, куршум пронизва Ботев и той умира на място. Точното място на смъртта и въпросът за убиеца на Ботев са предмет на продължителни спорове, но днес преобладава мнението, че това става в подножието на връх Камарата в Стара планина.
PrevNext