Book Creator

Targad kommipaberid

by Riina Kirkmann

Pages 2 and 3 of 26

Loading...
Sissejuhatus uurimistöösse

Me kõik, nii noored kui ka  vanad, armastame kommi ning kõigil on oma lemmiksort. Kommi süües viskame ära ümbrispaberid, mis omakorda muutuvad prügiks. 
Kas on võimalik leida kasutust  kommipaberitele?
Loading...
Teema aktuaalsus:

Hea kirjaoskus tuleneb võimest näha õigesti kirjutatud teksti enda  ümber olevas kirjalikus kõnes- plakatitel, tänavareklaamis, pakenditel ja siltidel.
Kõik lapsed armastavad maiustusi, nii et miks mitte ühendada huvi maiustuste vastu ja õigekirja õppimine. Kasutame ära kommipaberid kirjaoskuse harjutamisel!
Loading...
Hüpotees:

Kommipaberitelt on võimalik leida eestikeelseid sõnu, mis võimaldavad 2. klassis õigekirja õppimist. 
Loading...
Uurimuse eesmärk:

Uurida eestikeelseid sõnu kommide nimetustes ning luua nendest  harjutusi,  mida saab kasutada eesti keele tundides õigekirja harjutamiseks.
Loading...
Uurimise etapid: 

1. Vaatluse teel kirjutada üles kommide nimetused kommipaberitel.
2. Rühmitada üleskirjutatud sõnad konkreetsete tunnuste järgi. 
3. Valmistada õppemängud, kus on kasutatud kõiki rühmitatud sõnu.
4. Testida õppemänge läbimängimise teel.