Book Creator

Lumemees-vahva mees

by Riina Kirkmann

Pages 2 and 3 of 32

Uurimistöö
Lumemees- vahva mees
Vändra Gümnaasiumi
IIB klassi õpilased
Ander Teetsmann, Raiten Tiismaa, Lisell Meresmaa
Juhendaja: Riina Kirkmann
Vändra
2023
Loading...
Uurimistöö eesmärk:

Tutvuda erinevate maade lumememme ehitamise eripäradega ja uurida lume omadusi, eriti selle pakkimist erineval välistemperatuuril ja kellaajal. 

Uurimuse etapid:

 Vändra Gümnaasiumi II B klassi õpilased Raiten, Lisell ja Ander uurisid lumememme ehitamist ja said teadmisi lume omadustest, mis peaksid lumel olema lumememme ehitamisel ning kuidas on lume omadused seotud õhutemperatuuri ja kellaajaga. Raiten, Lisell ja Ander uurisid ka fakte rekordiliste lumememmede kohta. Töö toimus etappidena:
1. Viidi läbi uuring, mille eesmärk oli teada saada, mida klassikaaslased lumememme kohta teavad. 
2. Koguti materjali lumememme kohta ning otsiti internetist ja raamatutest vähetuntud fakte lumememmede kohta.
3. Uuriti lund ning viidi läbi katseid lume omaduste uurimiseks. 
4. Pandi kirja tulemused sobiva lume kohta lumememme ehitamiseks.
Loading...
Hüpotees: 

Lume kokku hakkamist mõjutavad erinevad kellaajad ja ilmastikutingimused. 
Loading...
Uurimisobjekt:

Lumememm ja lumi.
1. Viidi läbi uuring, mille eesmärk oli teada saada, mida klassikaaslased lumememme kohta teavad. 
1.2 Küsimustiku analüüs
1.2.1 Kes või mis on lumemees?
Vastas 10 õpilast, neist 9 õigesti.
1.2.2 Kirjuta, kuidas ehitada lumest lumemeest.
Huvitav vastus:
Alguses teed ühe lumepalli siis veereta seda lume peal kuni on nii suur nagu ise tahad. Siis tee veel üks lumepall ja veereta see ka lume peal aga tee see väiksem kui see on valmis ka siis tee veel üks lumepall ja veereta seda ka lume peal. See tuleb veel väiksem sellest. Ja kui sul kõik valmis on siis pane üks teise peale need. Kõige suurem alla, keskmine ja selle peale kõige väiksem. Siis pane kõige väiksemale porgand pähe ja kuivatatud plomid silmadeks ja suus. Ja pane keskmisele kuivatatud ploomi nööbiks ette ja kaks oksa käteks. Ja kõige alumisele pallile paned saa kaks kuivatatud ploomi nööpideks ja lumemees ongi valmis.
1.2.3 Millal on kõige parem lumemeest ehitada?
Vastas 10 õpilast, neist 9 õigesti.
1.2.4 Mis tähendus on lumemehel?
Küsimustiku vastused näitavad, et kaasõpilased on teadlikud lumememme olemusest ja selle tähendusest.
PrevNext