Book Creator

Hiszek a Fiúban

by Csaba Mikloscsaba68@yahoo.com

Cover

Loading...
Hiszek a Fiúban, Jézus Krisztusban
Loading...
16
Loading...
A mi Urunk Jézus Krisztus, Isten egyetlen Fia, a Megváltó vagy Messiás .
A mi Urunk Jézus Krisztus, Isten egyetlen Fia, a Megváltó vagy Messiás .
Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, de újra eljön ítélni élőket és holtakat
Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, de újra eljön ítélni élőket és holtakat
A rózsafüzér ájtatosság

Jézus életét nagyon szépen összefoglalták egy szép ájtatosságban, amelyet a Boldogságos Szűzanya tiszteletére szoktunk imádkozni s amely Jézus földi működésének legfontosabb eseményeit tartalmazza. Ez az ájtatosság a RÓZSAFÜZÉR.
PrevNext