Book Creator

Jézussal találkozom

by Csaba Mikloscsaba68@yahoo.com

Cover

Loading...
Jézussal találkozom
Loading...
Elsőáldozó leszek!!!
Loading...
Loading...
1
Loading...
Jézussal ismerkedem
Loading...
Jézus hozzám jön
Kicsoda Jézus Krisztus?
"Engedjétek hozzám a gyermekeket!"
"Kislány, mondom neked kelj föl!"
"Egy fiúnak van öt kenyere és két hala!"
Jézus a fiú kenyereit és halait áldja meg és táplál 5000 embert(Jn 6,3-13)
"Hozsanna, Dávid Fiának!"
Jézus életre kelti Jairusnak 12 éves leányát
(Mk 5,35-43)
A gyerekek ujjongva fogadták Jézust, amikor bevonult Jeruzsálembe
(Mt 21,7-16)
Szent Tarziciusz - az elsőáldozók és a ministránsok védőszentje
Kisfilm Szent Tarziciuszról 1914-ből.
Feliratozással lehet követni a hanganyagot.
Settings / Subtitles/ English-autogenerated /Auto-translate / Hungarian
Az elsőáldozók és ministránsok mások védőszentje Savio Szent Domonkos. Bármilyen időjárás volt korán reggel már várta a plébánost, hogy ministráljon a szentmisén. Mindig boldog volt. Bár abban az időben 12 évesen lehetett valaki elsőáldozó Domenico annyira buzgó volt imájában és magatartásában, hogy már 7 évesen megengedték neki, hogy először vegye magához Jézus testét. 
Savio Szent Domonkos - az elsőáldozók és a ministránsok védőszentje
Nagyon jól igazolja ezt a négy ígérete, amelyet füzetbe írt le:
12 évesen kerül kapcsolatba don Boscoval, a gyermekek és fiatalok nagy barátjával, amikor a Torinoban levő Oratóriumban került. Pap szeretett volna lenni. Amikor megismerte Don Bosco így szólt: „Jó anyag van benned”. „Én leszek az anyag, maga a szabó!”-felelte Domenico.            
Az oratóriumban a gyermekek ellátásáról Don Bosco édesanyja Margit mama gondoskodott, Ő mondta fiának a következőket: „Sok ügyes fiatalod van, de egy sem annyira lelkes, mint Domonkos. Látom, ahogyan imádkozik, hogyan marad a templomban sokáig még akkor is, amikor a többiek elmentek. Minden nap néhány percet a szünetből arra áldoz, hogy meglátogassa az Oltáriszentséget, Jézust a templomban...Úgy térdel a templomban, miként az angyalok a mennyben.”
Valóban Domenico túl korán is került az angyalok közé, hiszen alig 15 évesen halt meg.
PrevNext