Book Creator

Информатика

by A N

Cover

Loading...
Нурдин кызы Актолкун
Loading...
Компьютердин
түзүлүшү
Loading...
Бишкек 2023
Монитор - маалыматты чагылдырып чыгаруучу түзүлүш.
Системдик блок
Клавиатура
PrevNext