Book Creator

Llyfr Ryseitiau

by Dosbarth Miss Watkins

Pages 2 and 3 of 25

Comic Panel 1
Loading...
Loading...
Croeso - Welcome
Loading...
Wrth ddarllen llyfr 'Rownd y Byd yn y Ras Falwnau Orau Erioed' rydym wedi cel ein hysbrydoli i ddysgu am wledydd gwahanol o amgylch y byd. Rydym wedi dysgu am ddiwylliannau, crefyddau, gwisgoedd a dathliadau gwahanol yn ogystal â bwydydd gwahanol o bob cwr o'r byd. Dyma gasgliad o rhai o'n hoff ryseitiau.

After reading the book 'The Great Round the World Balloon Race' we were inspired to learn about different countries around the world. We have learnt about different cultures, religions, clothing and celebrations alongside learning about different foods. Here is a collection of our favourite recipes.
Loading...
Mwynhewch - Enjoy
Loading...
Dyluniwr clawr: Elen Morris
Loading...
Cynnwys
Loading...
Crempog Calon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pitsa llan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guacamole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S'mores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cawl Cymreig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nwdls sur a melys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Popadom a dipiau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Salad Ffrwythau Ffres Affricanaidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Smŵddi Hawaii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loading...
04

06

08

10

12

14

16

18

20

22
Gwneud 12 ⏰ Amser coginio: 5 munud
Crempog Calon
Mae crempog yn dod o Ffrainc. Mae pobl yn hoffi bwyta nhw gyda pethau gwahanol arnyn nhw fel siwgr a lemon a Nutella.

Dull

1. Yn cyntaf golchwch eich dwylo gyda sebon.
2. Nesaf mesurwch y blawd.
3. Rhowch yr wy i mewn i'r fowlen a cymysgwch yn dda.
4. Nesaf cymysgwch y llaeth i mewn ychydig ar y tro.
5. Yn y cyfamser rhowch y badell ffrïo ar y stof.
6. Unwaith mae'r badell ffrïo wedi cynhesu digon, rhowch ychydig o'r gymysgedd i mewn. (Gallwch ddefnyddio stensil siâp gwahanol - rydym ni wedi defnyddio siâp calon!)
7. Coginiwch am ychydig o funudau. Wedyn mae angen coginio yr ochr arall (gallwch ddefnyddio sbatiwla neu os ydych yn teimlo'n ddewr gallwch geisio fflipio!)
8. Mwynhewch gyda eich hoff gynhwysion.
Cyhwysion
140G o blawd plaen
500ml o laeth
2 wy
25g mlenyn
pinslad o halen
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Gwneud 2 ⏰ Amser coginio: 30 munud
Paella
Dyma paella Sbaneneg blasus.


Dull

1.Yn gyntaf mesurwch reis mae angen 50g i bob person.
2. Coginiwch y winiwns ar galleg am bum munud.
3 Nesaf ychwanegwgh ham a madargh a coginiwch am 10 munud.
4. Wedyn ychwanegwch y reis ar stoc, coginiwch tan fod y reis wedi ei goginio (gallwch ychwnaegu unrhyw berlysiau yr hoffwch hefyd).
5. Yn olaf rhowch mewn bowlen a mwynhewch.
Ellipse;
Cynhwysion


100g reis
1 ham
1 winiwns
1 garlleg
2 madarch
500 ml stoc
perlysiau
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Comic Panel 1
PrevNext