Book Creator

Cymru - Gwlad y Gân

by Barri Mock

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Cymru - Gwlad y Gân
Loading...
Loading...
Gan Moc
Shwmae! Gareth Evans ydw i ac dw i'n byw yng Nghymru. Mae Cymru yn wlad fach yn y Deyrnas Unedig.
Thought Bubble
1
Dw i'n hoffi byw yng Nghymru achos mae'n ddiddorol ac yn gyffrous. Dw i'n byw yn y Cymoedd yn Ne Cymru ger Casnewydd a Chaerdydd. Mae llawer o bethau i wneud.
Thought Bubble
2
Dw i'n hoffi mynd i siopa yng Nghanolfan Siopa Friar's Walk yng Nghasnewydd ar ddydd Sadwrn. Dw i'n mynd gyda fy ffrindiau. Fy hoff siop ydy JD Sports achos mae'n ffasiynol iawn.
Thought Bubble
3
Hefyd, dw i'n hoffi beicio mynydd. Dw i'n beicio mynydd yng Nghwmcarn. Mae Cwmcarn yn lle arbennig iawn i feicio mynydd achos mae'n beryglus ac yn gyffrous iawn.
Thought Bubble
4
Fy hoff fwyd o Gymru ydy pice ar y maen. Dw i'n hoffi pice ar y maen achos maen nhw'n flasus iawn. Ar y llaw arall, dw i ddim yn hoffi bara brith achos mae'n afiach.
Thought Bubble
5
PrevNext