Book Creator

Regelbok

by Kathrine

Cover

Loading...
Loading...
REGELBOKA
- min lille hjelper
De fire regneartene
Addisjon (+)
Subtraksjon (-)
Speech Bubble
Multiplikasjon (*)
Divisjon (:)
ADDISJON (+)
Ledd + ledd =
Thought Bubble
Sum
SUBTRAKSJON (-)
Ledd - ledd = differanse
Thought Bubble
MULTIPLIKASJON (*)
Faktor * faktor =
Thought Bubble
Produkt
DIVISJON (:)
Dividend : divisor =
Thought Bubble
Kvotient
PrevNext