Book Creator

NUR

by Aynurə Bünyadova

Cover

Loading...
FİZİKA
Loading...
Maddənin aqreqat halları
Maddənin 4 aqreqat halı var: bərk, maye, qaz, plazma.
Bərk .--Bərk maddənin molekulları nizamlı düzülüşə malikdir.Onlar arasındakı cazibə qüvvəsi çox böyükdür. ona görə də onlar həcmini və formasını saxlayır
Maye: mayeni təşkil edən molekulların nizamlı düzülüşü yoxdur, onlar yerlərini sərbəst dəyişir. Mayelər formalarını dəyişir. həcmini isə saxlayır.

You've reached the end of the book

Read again

Made with Book Creator

PrevNext