Book Creator

Buburuza după Eugen Jianu

by GEORGETA BARBU

Pages 2 and 3 of 24

Loading...

PROF. ȊNV. PRIMAR BARBU GEORGETA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ„GEORGE EMIL PALADE” BUZĂU, ROMÂNIA

CLASA: a II-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA : Comunicare în limba română
DISCIPLINE INTEGRATE: Dezvoltare personalǎ
                                              Matematicǎ ṣi explorarea mediului
                                              Arte vizuale ṣi abilitǎți practice
UNITATEA TEMATICĂ: „BUN VENIT, PRIMĂVARĂ!”

SUBIECTUL LECŢIEI : Textul literar- Text suport: „Buburuza”, dupǎ Eugen Jianu

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată                   
TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare-învǎțare-evaluare
SCOPUL :
Desprinderea informaţiilor semnificative dintr-un text literar lecturat, care să conducă la înţelegerea în profunzime a textului.
Loading...
Loading...
COMPETENŢE GENERALE
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;


2. Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare;


3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;

4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare
Loading...