Book Creator

יפו היפה

by ahmad fiomi

Pages 2 and 3 of 9

Loading...
יפו העתיקה
Old Jaffa
Loading...
* עיר עתיקה נמצאת במרכז המדינה קיימת על חוף הים התיכון

* הרבה תיירים מבקרים מכל רחבי העולם

* ביפו מתגוררים יהודים וערבים והיא נקראת עיר משותפת
Loading...
העיר העתיק היפה
Loading...
Speech Bubble