Book Creator

Звукові хвилі

by Надія Данильчук

Cover

Loading...

Звукові хвилі
Мета уроку:
–сформувати знання про звукові хвилі,
-розкрити закономірності поширення звуку та його властивості;
-ознайомитись з явищем акустичного резонансу;
-розкрити природу інфразвуку та ультразвуку;
–розвивати інтерес до фізики як науки, що нерозривно пов’язана з життям; 
-розвивати світогляд, увагу, пам’ять, логічне мислення,вміння чітко формулювати свою думку;
-виховувати виконавську дисципліну, зацікавленість предметом.
1
Близько 9% інформації із зовнішнього світу людина одержує за допомогою звуків. Ми сприймаємо звуки в 5 разів гірше, ніж кішка, і в 10 – ніж дельфіни, тобто слух людини не найкращий серед представників живої природи.
Повторіть основні фізичні поняття з теми "Механічні хвилі"
Thought Bubble
2
Звукові хвилі
- це механічні хвилі з частотою від 20 Гц до 20 000 Гц.
Властивості звукових хвиль
1.Звук поширюється в середовищі зі скінченною швидкістю.Уперше швидкість поширення звуку в повітрі виміряв французький учений Марін Мерсенн (1588-1648) у 1636 р.
2.Джерелом звуку є тіло, що коливається.
3.Звукові хвилі не поширюються у вакуумі.
Оскільки звук — це механічна  хвиля, а для поширення  механічної хвилі необхідне середовище,  звукова хвиля не поширюється у вакуумі.
4.Під час поширення звуку не відбувається перенесення речовини, але відбувається перенесення енергії.
5.Звукові хвилі можуть накладатись одна на одну
(явище інтерференції); можуть огинати перешкоди (явище дифракції).
3
Основні характеристики звуку
Довжина хвилі, частота,амплітуда, енергія є характеристиками звуку. Ці характеристики називаютьоб’єктивними або фізичними.
Тісно пов’язані між собою
Характеристики, які ґрунтуються на особливостях слуху людини називаються суб’єктивні або фізіологічні.
4
Характеристики звуку
Гучність звуку
* Визначається амплітудою звукової хвилі, проте залежить і від частоти звукових коливань.
* Вимірюється в децибелах (дБ)
120 дБ - це больовий поріг звуку - найгучніший звук, який може сприймати людина, не відчуваючи болю (звук реактивного двигуна літака).
Шум понад 192 дБ швидко вбиває людину, а понад 150 дБ робить її назавжди глухою.
1 дБ - одиниця вимірювання гучності звуку, названа на честь винахідника телефону Александра Грема Белла.
Зверніть увагу! Гучний звук може призвести до погіршення слуху й навіть до глухоти. Особливо це стосується гучної музики в наушниках!
5
PrevNext