Book Creator

Skupovi

by Monika Pesa

Cover

Loading...
Skupovi
Loading...
5.razred
Loading...
MAT OŠ B.5.2.
Prikazuje skupove i primjenjuje odnose među njima za prikaz rješenja problema.
U ovoj lekciji ćeš pronaći odgovore na pitanja :
Što je skup?
Kako možemo prikazati skupove?
Što je presjek skupova?
Što je unija skupova?
Skup je cjelina sastavljena od objekata koji imaju neko zajedničko svojstvo.
•Skup može biti zadan: 

opisno

nabrajanjem njegovih elemenata

simbolima
Skupove možemo predočiti Vennovim dijagramom.  

•Skup koji nema nijedan član naziva se prazni skup i označuje se sa .


•Evo jedan primjer:

Skup može biti zadan: 

opisno:  skup A skup je jednoznamenkastih neparnih prirodnih brojeva

nabrajanjem njegovih elemenata: A = {1,3,5,7,9}

simbolima: 
A = {x: x je jednoznamenkasti neparni prirodni broj}.
Skupove možemo predočiti Vennovim dijagramom.  
PrevNext