Book Creator

el curs de l'aigua

by Laia Español Hueltes

Cover

Loading...
captació

 3 milions de persones a l’àrea metropolitana de Barcelona reben aigua procedent de quatre fonts d’abastament principals : els rius Llobregat, Ter i Besòs i, en menys mesura, el mar Mediterrani.

potabilització

L’aigua que arriba a les plantes potabilitzadores (ETAP) que subministren aigua potable a l’àrea metropolitana de Barcelona Sant Joan Despí, Central Besòs, el Papiol, la Llagosta i la doble planta de les Estrelles , té una composició química molt variable i s’ha de tractar amb tècniques sofisticades.
 transport i emmagatzematge

distribuïm l’aigua en la quantitat necessària perquè la rebis amb prou pressió les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. El transport es realitza mitjançant una extensa xarxa de distribució i centrals de bombament. Per a l’emmagatzematge, fem servir grans dipòsits situats en diferents punts elevats repartits pel territori.

distribució intel·ligent

Per optimitzar la distribució de l’aigua disposem del Centre de Control Operatiu, que funciona de manera ininterrompuda . El control de qualitat es duu a terme en totes les etapes del cicle de l’aigua, des de la captació fins al moment de servir-la a les llars amb total garantia sanitària.

consum

Independentment de l’origen o procés aplicat, l’aigua que reps a casa supera de molt la normativa sanitària més estricta establerta per l’Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i les autoritats sanitàries del país
PrevNext