Book Creator

Gruparea în serie și în paralel

by Raisa Gratii

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Predarea, învățarea și evaluarea formativă în baza resurselor din Biblioteca Digitală educațieonline.md și a extensiei educatieinteractivă.md
Loading...
Profesor de fizică din IPLT„Ginta Latină”
Gratii Raisa,grad didactic unu
Loading...
Cuprins
Taxonomia lui Bloom ............................................................................... 03 .
Competențele specifice fizicii ..................................................................04
Conexiunea în serie și în paralel............................................................. 05
Unități de competențe ............................................................................. 06.
Subcompetențe ......................................................................................... 07.
Activități de învățare .................................................................................08.
Sarcini Evocare ............................................................................................09
Evocarea.Reactualizarea cunoștințelor ...................................................10.
Sarcini Realizarea sensului ........................................................................11.
Realizarea sensului. ....................................................................................12.
Realizarea sensului. ....................................................................................13
Sarcini Reflexia . ..........................................................................................14.
Reflexia .........................................................................................................15
Taxonomia lui Bloom revizuită
Comic Panel 1
Comic Panel 1
Competențele specifice disciplinei ,,Fizică”:


1. Identificarea și descrierea fenomenelor fizice și a manifestărilor acestora prin observații directe și analize ale surselor de informații, manifestând curiozitate și atenție.
2. Investigarea fenomenelor fizice simple prin observare și experimentare, manifestând perseverență și precizie.
3. Analiza și interpretarea datelor și informațiilor privind fenomene fizice simple și aplicațiilor tehnice ale acestora, manifestând gândire critică. 
4. Gestionarea cunoștințelor și capacităților din domeniul fizicii prin rezolvarea de probleme și situații-problemă cotidiene, manifestând atenție și creativitate.
CLASA :                   a VIII – a

TEMA LECTIEI :  Gruparea serie şi paralel a conductoarelor. Aplicații.
UNITATEA DE INVATARE :  Fenomene electromagnetice.
Electrocinetica 

TIPUL LECTIEI :  lectie de formare de priceperi, deprinderi si consolidarea cunostintelor
LOCUL :                  Cabinetul de fizică
Profesor real : Gratii Raisa
Profesor virtual: Ciuvaga Victor
Unități de competnță
3.1. Efectuarea observărilor proprii asu­pra fenomenelor electromagnetice din viața cotidiană.


3.2. Definirea mărimilor fizice și a unităților de măsură: intensitatea curen­tului electric, amperul, voltul.
3.3. Măsurarea/determinarea
intensității curentului electric, a tensiunii
electrice, a rezistenței .


3.4. Investigarea experimentală a circuitelor
electrice la gruparea consumatorilor
în serie, în paralel.
PrevNext