Book Creator

АЗ ЕКСПЕРИМЕНТИРАМ

by Stanimira Arnaudova

Pages 2 and 3 of 50

Loading...
ПРАВИЛА
Loading...
1. Внимателно слушаме и точно спазваме указанията на учителя.
2. Започваме работа след като учителят е разрешил.
3. Съобразяваме се с другите участници.
4. Особено много внимаваме, когато работим с огън или ток.
5. Нищо не лапаме и нищо не впръскваме в очите си.
6. Не пръскаме водата, когато работим с нея. Материалите са само за експериментите, а не за игра.
7. След като сме приключили работа, задължително си мием ръцете.
8. Всеки експеримент се документира, като се описват материалите, как протича експериментът, какво се наблюдава по време на експеримента.
9. Задължително се правят изводи, като се търси обяснение на наблюдаваното.
Loading...