Book Creator

АЗ ЕКСПЕРИМЕНТИРАМ

by Stanimira Arnaudova

Pages 4 and 5 of 50

Loading...
ГМУРКАЩАТА СЕ НОСНА КЪРПА
Loading...
МАТЕРИАЛИ:
Една голяма купа с вода
Една стъклена чаша
Хартиена носна кърпичка
Loading...
УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА:
Loading...
1. Смачкай носната кърпа и я постави в чашата.
2. Обърни чашата с дъното нагоре и без да я накланяш, придържайки я изправена, я потопи в купата с вода, така че водата да покрие дъното на чашата.   
Loading...
Loading...
ОПИСАНИЕ НА НАБЛЮДАВАНОТО:

Носната кърпичка в чашата остава суха и не пада в купата, въпреки, че чашата е обърната и цялата е потопена във водата.
Loading...
ОБЯСНЕНИЕ НА НАБЛЮДАВАНОТО:

Носната кърпичка в чашата остава суха и не пада в купата, защото чашата е пълна с въздух, а налягането на въздуха я притиска към дъното. Това налягане се създава при вертикалното потапяне на чашата във водата. Така въздухът пресова кърпичката.