Book Creator

Да надникнем в микросвета

by Stanimira Arnaudova

Cover

Loading...
ДА НАДНИКНЕМ В МИКРОСВЕТА
Loading...
Loading...
клуб "природоЗнание",
ОУ "Христо Ботев"
2022 - 2023 учебна година
Устройство на
Comic Panel 1
Микроскопът е уред за получаване на увеличени образи на микрообекти, невидими за невъоръжено око. Всеки микроскоп има обектив и окуляр. Обективът е късофокусна система от лещи, която дава уголемен действителен образ на наблюдавания обект. Окулярът е лупа, през която се наблюдава полученият от обектива образ.
микроскопа
Comic Panel 2
Увеличението на микроскопа се изчислява като се умножи увеличението на окуляра с увеличението на обектива.
Оптичният микроскоп се състои от три части:
Механична част
     Включва статив, зрителна тръба (тубус), винтове за придвижване на зрителната тръба и предметна масичка. Бързото придвижване на зрителната тръба се извършва с винт, а точното нагласяване на обекта за фокусиран образ се нагласява с микровинт. Обектът, който ще се наблюдава, се поставя на предметната масичка.
Осветителна част
     Състои се от огледало и/или лампа. За получаването на образа се използва дневна или изкуствена светлина.
Оптична част
     Състои се от окуляр и набор от обективи. Окулярът е къса тръба с по една леща в двата края. Обективът е направен от няколко лещи, които са прикрепени към обща цилиндрична част. Обективите и окулярите са подвижни и може да се сменят с други, с различно увеличение.
микроскопски препарати
ТРАЙНИ МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТИ - могат да се съхраняват продължително време и да се използват многократно.
НЕТРАЙНИ МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТИ- върху предметно стъкло се капва вода или друга течност, в която се поставя обектът. След това се поставя покривно стъкло.
МИКРОСКОПИРАНЕ
1. Поставете микроскопския препарат върху предметната масичка на микроскопа, така че обектът за наблюдение да се намира над отвора на масичката.
2. Погледнете през окуляра и движете макровинта докато обекта стане максимално ясен.
3. Опишете какво наблюдавате.
проводящи снопчета
клетки от лист
на циклама
проводяща система
напречен пререз
от корен
PrevNext