Book Creator

Čitam ja, čitaš ti, čitajmo svi

by OSVladimira Nazora

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Čitam ja, čitaš ti,
čitajmo svi!
Školski projekt
"Čitam ja, čitaš ti, čitajmo svi!"
Projektom želimo:
- razvijati motiviranost, vještinu i zainteresiranost učenika za čitanje i slušanje tekstova na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku
- stvarati pozitivan odnos prema čitanju
- razvijati čitalačke kompetencije
- poticati na samostalno čitanje s razumijevanjem
- razvijati interes za knjigu
- omogućiti učenicima da uživaju u slušanju i u samostalnom čitanju književnih/umjetničkih i znanstvenopopularnih tekstova, tekstova popularne kulture i sl.
- pronalaziti vlastite odgovore i rješenja za osobne i društvene probleme i izazove
- razvijati osjetljivost za druge i ostale socijalne vještine
- prevladavati stereotipe i predrasude
- razvijati čitalačke navike i komunikacijske vještine
- razvijati ljubav prema knjizi i čitanju
PROVODENJE PROJEKTA - etape rada
1. Poticanje učeničkoga interesa za čitanje književnih i neknjiževnih tekstova
2. Planiranje aktivnosti nakon aktivnoga slušanja
3. Utvrđivanje sredstava i načina rada
4. Čitanje i aktivno slušanje
5. Izvođenje aktivnosti
7. Vrednovanje i samovrednovanje
8. Prezentiranje rezultata - digitalna knjiga
Sadržaj:

1. Oscar Wilde, Slavuj i ruža, 5.e
2. Matko Peić, Nije sva Slavonija ravna, 8. e
3. Isusove prispodobe, 6. b.
4. Priče o istini (Kako je umrla gospođa King, Istinoljubivost antičkih mudraca), 7.a. i 7.c
5. Sunčeva djeca, dolazak Hrvata, 4.b
6. H. G. Wells, The Time Machine, 7.c
7.H. G. Wells, The Time Machine, 7.d
8. Madonna, Jabuke gospodine Peabodyja, 6.b
9. Školski (četvero)godišnjak, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d
10. Narodna priča, Svijetu se ne može ugoditi, 5.b
11. Anne Sewell, Crni ljepotan, 6.d
12. Antoine de Saint Exupery, Mali princ, 8.c
13. Neobično dobar Otac, 7.e
14. Bremenski gradski svirači, 6.d
Slavuj i ruža
Autor: Oscar Wilde
Metoda: ambijentalno čitanje
Razred: 5. e
Nastavnica: Jasminka Kuzle
PrevNext