Book Creator

Печатните букви Р и П

by Biljana Kolevska

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Препознавање на
печатните букви П и Р
Гласот Р
Ракета
Риба
Каде го слушаме гласот Р на почеток во средина или на крај
Праска
Грозје
Морков
Така е гласот Р го слушаме во средина
Гласот П
Пчели
Птици
Пеперутка
Каде го слушаме гласот П на почеток во средина или на крај
Taпан
Папагал
PrevNext