Book Creator

Печатните букви Р и П

by Biljana Kolevska

Pages 2 and 3 of 10

Препознавање на
печатните букви П и Р
Loading...
Гласот Р
Loading...
Loading...
Loading...
Ракета
Loading...
Риба
Loading...
Каде го слушаме гласот Р на почеток во средина или на крај
Loading...
Loading...
Loading...
Праска
Loading...
Loading...
Грозје
Loading...
Морков
Така е гласот Р го слушаме во средина
Гласот П
Пчели
Птици
Пеперутка
Каде го слушаме гласот П на почеток во средина или на крај
Taпан
Папагал
Во зборот ТАПАН гласот П го слушаме во средина, а во зборот ПАПАГАЛ го слушаме на почеток и во средина на зборот.
Тетка Павлина плете чорапи за да и ги подари на нејзината пријателка Петра за празник.
PrevNext