Book Creator

Печатните букви Р и П

by Biljana Kolevska

Pages 4 and 5 of 10

Препознавање на
печатните букви П и Р
Гласот Р
Ракета
Риба
Каде го слушаме гласот Р на почеток во средина или на крај
Праска
Грозје
Морков
Loading...
Така е гласот Р го слушаме во средина
Loading...
Гласот П
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Пчели
Loading...
Птици
Loading...
Пеперутка
Каде го слушаме гласот П на почеток во средина или на крај
Taпан
Папагал
Во зборот ТАПАН гласот П го слушаме во средина, а во зборот ПАПАГАЛ го слушаме на почеток и во средина на зборот.
Тетка Павлина плете чорапи за да и ги подари на нејзината пријателка Петра за празник.
Ристе е рибар, лови риби со трска на реката Радика. Тетка Мара ја вклучила рерната за да пече риба за ручек.
PrevNext