Book Creator

Koulunkäynti ja oppimisen tuki Suomessa - Ruotsi

by VIP-verkosto

Pages 4 and 5 of 33

Comic Panel 1
Loading...
Esiopetus ja oppivelvollisuus 
Loading...
Förskoleundervisning och läroplikt
Loading...
4
Loading...
Suomessa on lakiin perustuva oppivelvollisuus.  

Jokaisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen ja suoritettava perusopetuksen opinnot. 
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
I Finland råder en lagstadgad läroplikt.

Varje barn är skyldigt att delta i förskoleundervisning grundläggande utbildning.
Loading...
5