Book Creator

Звуци

by Tamara Todorovska

Pages 2 and 3 of 11

ЗВУЦИ
Кое сетило ќе го употребиш за да дознаеш кој го прави звукот?
Сетилото за слух
Вклучи ги звучниците и слушај внимателно!
Loading...
Loading...
Ајде да играме една игра...

Слушни ги звуците и погоди што е !
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Правосмукалка
Точен одговор!

Браво!
Отчукување на часовник
Браво!
Бранови
Точно!
PrevNext