Book Creator

Žaidžiu ir mokausi su "Kahoot!"

by Asta Želionienė

Cover

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
2020
SOCIALINĖ KOMPETENCIJA
Jovita Mančienė
Socialinė pedagogė
Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"
"Emocijos"
Tikslas – mokyti atpažinti emocijas ir tinkamus jų raiškos būdus. Žaidime reikia atsakyti į klausimus pasirenkant teisingą atsakymą. Visi klausimai iliustruoti paveikslėliais.
SOCIALINĖ / SVEIKATOS KOMPETENCIJA
Asta Želionienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"
"Žaidimų aikštelėje"
Tikslas-įtvirtinti stalo ir lauko ( sporto) žaidimų ( inventoriaus) pavadinimus, lavinti skaičiavimo įgūdžius
Jurga Legienė
Logopedė metodininkė
Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
Kalbinė viktorina “Nuo raidelių prie žodelių”
 
Atlikdami garsinę žodžių analizę , žaisdami kalbinius žaidimus: ištars ir pažymės raides, žyminčias nurodytą garsą; nustatys žodžio pirmą-paskutinį garsą; pasakys 8 iš 10 žodžių garsus iš eilės; perskaitys žodžius.

 
Garsų s-š diferenciacija
Įtvirtins garsų S-Š skyrimą žodžiuose. Taisyklingai ištarts garsus S-Š. Teisingai parinks garsus žodžiams.
Kristina Vertelienė
PU pedagogė, metodininkė
Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA
"Sparnuoti žodžiai"
Tikslas: tobulinti vaikų gebėjimus kalbant
pasikliauti kalbine nuojauta, padėti
suprasti, kad kai kurie žodžiai turi kelias
reikšmes.
Žaidimo- viktorinos pavadinimas užmena
mįslę vaikams- kviečia suklusti, pamąstyti,
bandyti įsivaizduoti, ką galėtų reikšti
„sparnuoti posakiai“. Jei vaikams sunku,
siūloma patiems sukurti žaismingų
kalbinių situacijų, pvz., grupės taisyklės
su „nežinau“, valgiaraštis su „galbūt‘ ir
pan. Tokiu būdu padaromas „apšilimas“, o
per bandymus ir klaidas lavėja kalbinė
nuojauta, socialinė kompetencija, turtėja
žodynas.
PrevNext