Book Creator

Kukaiņi mostas

by RIAC

Cover

Loading...
Rēzeknes pamatskolas- attīstības centrs
Pirmsskolas izglītības iestāde
Metodiskie mācību līdzekļi speciālajā izglītībā
Loading...
Loading...
Rekomendācijas vecākiem attālināto mācību laikā pirmsskolas izglītības iestādē
Tēma: «Pavasaris klāt!»
Apakštēma “Kukaiņi mostas”
Materiālu izstrādāja: Dace Maklere
Sasniedzamais rezultāts
🐞 Bērni zina, kāda nozīme dabā ir saulei un lietum;

🐞 Bērni atpazīst laika apstākļu veidus.
Uzdevumi
🐞 Mācīt noteikt un raksturot laika apstākļus, vērojot tos dabā;

🐞 Pilnveidot zināšanas par apģērba izvēli laika apstākļu ietekmē;

🐞 Mācīties veidot ritmisko rindu, ievērojot krāsas.
Veidošana
🐞 Veidot kukainīšu nospiedumus plastilīnā ( ja ir pieejami ).

🐞 Veidot zirnekli. Izveltnēt apaļu bumbu – zirnekļa vēderu, zirnekļa kājas var izveidot no plastilīna, vai no gatava materiāla (sk. attēlu).

🐞 Pilnveidot veltnēšanas prasmes.

🐞 Sīkās pirkstu muskulatūras attīstīšana.
Dabaszinības
🐞Pēti, kā kukaiņi izskatās dabā (ja nav iespējams, tad aplūko attēlus).

🐞Kukaiņu ķermenis sastāv no trīs daļām – galvas, krūtīm un vēderiņa. Kukaiņi var būt ar un bez spārniem.

🐞 Veido savu īpašo un neatkārtojamo kukaini!

🐞 Meklē dažnedažādus izejmateriālus dabā
Latviešu valoda
🐞Apskatīt attēlus ar kukaiņiem.
🐞Pārrunāt, kurš kukainis “lido”, kurš “rāpo”.
🐞Mudināt atkārtot un atpazīt kukaiņu skaņas (bite – bzz, bzz; sienāzis – si, si; vabole – zum, zum).
🐞Spēlēt pirkstiņu spēli – ar vienas rokas pirkstiem kutina plaukstu: Tek, tek, tek mārīte, kur tavi bērniņi, ar rādītājpirkstu pieskaras katram pirkstiņam, viegli piespiežot; Uz zieda, uz lapas, uz zaru zariem. 
PrevNext