Book Creator

Odgoj bez batina

by Marija Brezak

Pages 2 and 3 of 26

Međunarodni dan odgoja bez batina
Brošura za roditelje
Kako postaviti granice u odgoju bez primjene sile
Loading...
Međunarodni dan odgoja bez batina obilježava se 30. travnja, a pokrenula ga je organizacija EPOCH-USA 1998. godine. 
Loading...
Roditeljstvo je zahtjevan posao koji obuhvaća brigu o zadovoljavanju osnovnih djetetovih potreba (poput hrane i fizičke sigurnosti) te emocionalnih potreba (poput prihvaćanja, ljubavi, pažnje i roditeljskog vodstva).
Odgoj djeteta uključuje emocionalnu toplinu i podršku kao i jasno i dosljedno postavljanje granica te usmjeravanje djeteta na pravila svijeta u kojem živimo. Autoritativni roditeljski stil koji uključuje emocionalnu toplinu s jasnim i dosljednim granicama u odgoju pokazao se kao najpoticajniji za zdrav razvoj djeteta.
Loading...
Odgajanje djeteta bez fizičkog kažnjavanja (pozitivno discipliniranje) uključuje postavljanje jasnih granica u odgoju, ali bez primjene sile.

Dijete je osoba i ima pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika nasilja.
Kako biste reagirali da Vas netko udari? Kako biste reagirali da neka druga osoba udari Vaše dijete? Može li onda biti prihvatljivo kada mi to učinimo?
Ponekad se roditelju može činiti kako udarac po guzi ili šamar ne znači mnogo, no njegove posljedice mogu biti puno dugotrajnije, iako nisu odmah vidljive.
Kada izgubimo kontrolu u trenucima ljutnje i frustracije te učinimo nešto što narušava tjelesni ili psihološki integritet djeteta, moramo imati na umu koliko djela i riječi mogu boljeti.
Fizičko kažnjavanje naizgled brzo dovodi do promjene u ponašanju djeteta. Na primjer, ako naše dijete vrišti nasred dućana jer želi neku igračku, a mi ga udarimo po guzi, dijete će se vrlo vjerojatno odmah prestati ponašati na “nepoželjan” način (prestat će se derati) .
No što smo udaranjem zapravo naučili dijete? 
Naučili smo ga:
1.     Mogu nekoga udariti kada čini nešto što ja ne želim.
2.     Ne trebam kontrolirati svoje ponašanje nego činiti što mi se učini najlakše taj trenutak (kao što je mojim roditeljima sada najlakše bilo mene udariti jer su fizički jači od mene).
3.      Ljubav nema granica- kada nekog voliš, imaš moć nad njim, to znači da mu možeš raditi što želiš.

Ovakve poruke mogu dovesti do ideje da je nasilje sastavni dio bliskih odnosa i dovodi do veće tolerancije na nasilje u kasnijoj životnoj dobi.
Tjelesno kažnjavanje ne govori djeci ništa o tome kako se trebaju ponašati. Upravo suprotno, tjelesnim kažnjavanjem se djeca uče lošem ponašanju. Na taj način uče da njihovi roditelji smatraju da je prihvatljivo koristiti nasilje kako bi se riješili problemi ili sukobi.
Tjelesno kažnjavanje i drugi ponižavajući oblici kažnjavanja nisu zamjena za pozitivne načine discipliniranja. 
PrevNext