Book Creator

cc

by Zita Paulikienė

Pages 2 and 3 of 141

Loading...


TIKSLAS. Skatinti vaikus domėtis tiriamąja veikla per meninę kūrybinę raišką, panaudojant medžių lapus, gamtinę medžiagą.

UŽDAVINIAI:
1. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, stebint rudenėjančios gamtos grožį, medžių lapų įvairovę, jų formas, spalvas.
2. Pasirinktomis gamtinėmis medžiagomis kurti koliažus, spaudus, labirintus, atskleidžiant rudeninių lapų išskirtinumą.
3. Dalintis gerąja darbo patirtimi, plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų.

Parodos organizavimo darbo grupė: Palangos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Paulikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos – Raminta Mockienė, Raimonda Vainorė.
Loading...
Loading...
Radvilė (5 m.) ,,Žiogelių" grupė
Palangos l.-d. ,,Ąžuoliukas"
Mokytoja Raminta Mockienė