Book Creator

24-ти Май

by Simona Zaharieva

Pages 2 and 3 of 9

24-ти май - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
Loading...
Защо празнуваме 24-ти май?
Loading...
Loading...
24-ти май е ден на българската просвета и култура
Loading...
Loading...
Братята Кирил и Методий са създатели на славянската азбука.
Loading...
създател
Loading...
- творец, изобретател
Кои са братята Кирил и Методий?
...И така, отдавна, преди много години, в град Солун (царство Византия), в семейството на Леон и Мария се родили седем момчета. Най-големия син нарекли Методий, а най-малкия кръстили Константин. Синовете пораснали неусетно, били много умни и трудолюбиви. Завършили училище с отличие. Методий назначили да работи като управител на голяма област близо до Солун, а Константин заминал да учи в Константинопол, в най-доброто училище по това време - Магнаурската школа. С всеки изминал ден двамата братя жънели нови успехи и за тях се разчуло надлъж и нашир. 
Един ден при императора на Византия дошъл пратеник от далечното кралство Моравия. Той бил изпратен от Моравския княз Ростислав, за да моли императора за помощ. 
В Моравското кралство, хората си нямали свои букви, не можели да четат и пишат, нямали и свои книги. От близки и далечни кралства им предлагали чужди книги и букви. Хората от Моравия се опитвали да научат тези букви, но за тях те били трудни и неразбираеми, защото не приличали на техния език. Тогава княз Ростислав решил, че е време да намери букви за езика на неговите поданици. За да могат и те да четат и пишат на своя роден език. 
Императорът не се поколебал и за миг, когато пратеникът му разказал защо го изпраща неговият владетел. Щял да помогне на княз Ростислав и знаел точно кого да изпрати - двамата братя Константин – Кирил* и Методий. Бил сигурен, че никой друг не би се справил с такава трудна задача.
* Константин приема по-късно монашеското име Кирил
Императорът наистина бил прав. Само за няколко месеца Константин създал буквите за хората от Моравия - славяните. Той нарекъл азбуката Глаголица. Двамата братя превели много книги от гръцки и латински на славянски език. Преписали и Библията на славянски. Хората вече имали свои букви и можели да четат и пишат на своя роден език. Християните в Моравия били щастливи, че вече можели да четат Божието слово, което укрепило още повече вярата им. Славата на двамата братя се разпростряла надалеч и всички говорели за тяхното геройство. 
Името идва от старобългарската дума “Глаголъ”, която означава “дума”. И до днес тя е единствената азбука, в която буквите си имат имена. Казват, че така по-лесно се запомнят.
А ето и (едно от тълкуванията) какво послание носят буквите от глаголицата:
"Аз, знаейки буквите, ще мога да чета, да опозная живота, доброто и злото в него, да обичам, да прощавам, да съм човек..."
Техните ученици създали по-лесни за изписване букви и тази азбука била наречена Кирилица в чест на Кирил. Кирилицата била създадена в България - в Преславската школа. 
Кирил и Методий и учениците им
От тогава, скъпи Любознайко, минали много години, но хората не забравили великото дело на двамата братя Кирил и Методий. Издигнали им паметници, а Църквата ги обявила за светци.
И всяка година на 24 май хората празнуват деня на Кирил и Методий. Това е празник на всички нас, които днес четем и пишем с буквите, дарени ни от двамата братя.
Българите имаме песен - Химн посветен на Кирил и Методий и започва с думите: 
“Върви, народе възродени!
PrevNext