Book Creator

Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas

by Simona Erleckienė

Cover

Loading...
Dizainas be pavadinimo
Loading...
Kultūrinė
kompetencija
Pilietiškumo
kompetencija
Žino pagrindines Lietuvos kalendorines šventes ir jų tradicijas.
Susipažįsta su šalies etnografiniais regionais ir tarmėmis.
Kultūrinė
kompetencija
Pilietiškumo
kompetencija
Žino pagrindines Lietuvos kalendorines šventes ir jų tradicijas.
Susipažįsta su šalies etnografiniais regionais ir tarmėmis.
Pažinimo
kompetencija
Socialinė,
emocinė ir sveikos gyvensenos
kompetencija
Skiria daiktus pagal jiems būdingus požymius.
Atpažįsta ir įvardija jausmus skirtingose situacijose.
Pažinimo
kompetencija
Socialinė,
emocinė ir sveikos gyvensenos
kompetencija
Skiria daiktus pagal jiems būdingus požymius.
Atpažįsta ir įvardija jausmus skirtingose situacijose.
Komunikavimo
kompetencija
Kūrybiškumo
kompetencija
Sieja garsus su raidėmis.
Atpažįsta dailės kūrinio nuotaiką.
PrevNext