Book Creator

Den na tolerantnostta

by Evgeniya Balinova

Pages 2 and 3 of 10

Loading...
Толерантността 
представлява ценностно отношение на човек към хората, изразяващо се в признаване, приемане и разбиране на хора от различни култури и проява на търпимост към чуждо мнение, вярвания, поведение, желания, интереси и цели.
Или приемане на другите такива, каквито са. 
Loading...
Loading...