Book Creator

Den na tolerantnostta

by Evgeniya Balinova

Pages 4 and 5 of 10

Loading...
Зелената лента със слънчогледи на врата
Loading...
“Помощ за скрити увреждания”
Loading...
Loading...
Тази лента е символ, който има за цел да предупреди, че човекът има специфична нужда.
Loading...
Хората, които носят такава лента, не искат специално отношение, а просто търсят малко разбиране и съпричастност.
Loading...